Ledenlogin
relevant

Nieuws

Nieuw MB - privésauna's gesloten tot en met 30 juni.

05/06/2020
95

Zojuist werd het nieuwe ministerieel besluit gepubliceerd m.b.t. de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 3 juni. 

Voor onze sector zijn de volgende onderdelen belangrijk:

1. Toevoeging reden van sluiting op pagina 3:

Overwegende de epidemiologische risico’s verbonden aan sauna’s en andere wellnesscentra;

2. Vermelding van onze sector bij sectoren die niet mogen openen op pagina 4

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het corona- virus COVID?19 te beperken, wordt vervangen als volgt :

Ҥ 1. De ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

• 1° ??onderneming?? : elke natuurlijke of rechtspersoon die op duur- zame wijze een economisch doel nastreeft;

• 2° ??consument?? : elke natuurlijke persoon die handelt voor doelein- den die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen.

In afwijking van het eerste lid, zijn de volgende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen gesloten tot en met 30 juni 2020 :

• 1° de wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s;

• 2° de casino’s en de speelautomatenhallen;

• 3° de pretparken en de binnenspeeltuinen;

• 4° de bioscopen.

3. Toevoeging aan MB van 23 maart m.b.t. zwembaden

Art. 2. Aan het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID?19 te beperken, wordt een artikel 1bis toegevoegd, dat luidt als volgt :

“De volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen blijven gesloten :

• 1° de voor het publiek toegankelijke zwembaden tot en met 30 juni 2020;


Concreet wil dit zeggen dat sauna’s, wellnesscentra en zwembaden gesloten moeten blijven tot 30 juni 2020, en bijgevolg mogen openen vanaf 1 juli 2020, uiteraard onder voorbehoud.


Het volledige MB kan u raadplegen door hier te klikken.