Ledenlogin
relevant

Nieuws

Privésauna's open ten vroegste op 18 mei.

07/05/2020
102

Beste leden en saunaliefhebbers


In tegenstelling tot eerdere berichtgeving op onze sites en andere platformen, en door de interpretatie van de beslissingen van onze regeringen, mogen privésauna's nog niet openen op 11 mei

Vooralsnog worden de privésauna's, zijnde wellnesscentra, geplaatst bij de contactberoepen, en mogen de privésauna's dus pas ten vroegste openen in Fase 2 van de exitstrategie, met name ten vroegste op 18 mei aanstaande. Dit uiteraard alweer onder voorbehoud van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Belangrijk: deze informatie is per mail bevestigd door het kabinet van Minister Beke, Vlaams Minister van Volksgezondheid.

Wij hopen dus, na officiële bevestiging van de Nationale Veilidheidsraad, op 18 mei de deuren te mogen openen.

UPDATE 8/5/2020 - 16u59

Citaat Ministerieel Besluit:

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 hou- dende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:
?? § 1. De ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
— “onderneming”: elke natuurlijke of rechtspersoon die op duur- zame wijze een economisch doel nastreeft ;
— “consument”: elke natuurlijke persoon die handelt voor doel- einden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen.
In afwijking van het eerste lid, zijn de volgende ondernemingen gesloten, met inbegrip van wat betreft dienstverlening aan huis:
1° de schoonheidssalons;
2° de niet-medische pedicurezaken;
3° de nagelsalons;
4° de massagesalons;
5° de kapperszaken en barbiers;
6° de wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s;
7° de fitnesscentra;
8° de tatoeage- en piercingsalons;
9° de casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren.


Met vriendelijke groeten

Saunavereniging België